Preklad Federálna komisia pre obchod

Preklad slova Federálna komisia pre obchod zo slovenčiny do angličtiny:


Federálna komisia pre obchod
Federal Trade Commission


Používanie a aktuálnosť prekladu Federal Trade Commission:

slovo Federal Trade Commission