Preklad Federálna komisia pre pracovné vzťahy

Preklad slova Federálna komisia pre pracovné vzťahy zo slovenčiny do angličtiny:


Federálna komisia pre pracovné vzťahy
National Labor Relations Board


Používanie a aktuálnosť prekladu National Labor Relations Board:

slovo National Labor Relations Board