Preklad Federálna korporácia pre poistenie vkladov

Preklad slova Federálna korporácia pre poistenie vkladov zo slovenčiny do angličtiny:


Federálna korporácia pre poistenie vkladov
Federal Deposit Insurance Corporation


Používanie a aktuálnosť prekladu Federal Deposit Insurance Corporation:

slovo Federal Deposit Insurance Corporation