Preklad feminize

Preklad slova feminize z angličtiny do slovenčiny:


feminize
feminizovať
poženštiť
dať ženský charakter
zjemniť


feminize synonymá:

feminize
🔄
womanize
🔄
effeminise
🔄
feminise
🔄
effeminize

História a aktuálnosť slova feminize:

slovo feminize