Preklad ferromagnetic

Preklad slova ferromagnetic z angličtiny do slovenčiny:


ferromagnetic
feromagnetikum
feromagnetický

Ako použiť slovo ferromagnetic vo vete:

ferromagnetic materials, also apply”


História a aktuálnosť slova ferromagnetic:

slovo ferromagnetic