Preklad ferromagnetism

Preklad slova ferromagnetism z angličtiny do slovenčiny:


ferromagnetism
feromagnetizmus


História a aktuálnosť slova ferromagnetism:

slovo ferromagnetism