Preklad ferrous

Preklad slova ferrous z angličtiny do slovenčiny:


ferrous
železný
železnatý
železiarsky

Ako použiť slovo ferrous vo vete:

“to ferrous metals or”


ferrous synonymum:

ferrous
🔄
ferric

História a aktuálnosť slova ferrous:

slovo ferrous