Preklad field glasses

Preklad slova field glasses z angličtiny do slovenčiny:


field glasses
poľný ďalekohľad
ďalekohľad
triéder

Ako použiť slovo field glasses vo vete:

“used a pair of field glasses to watch the marsh birds”


field glasses synonymá:

field glasses
🔄
binoculars
🔄
opera glasses

História a aktuálnosť slova field glasses:

slovo field glasses