Preklad finalizácia

Preklad slova finalizácia zo slovenčiny do angličtiny:


finalizácia
finalization

Anglický preklad finalization sa používa aj vo význame:

dokončenie
skončenie
dotiahnutie


Preklad slova finalizácia použitý vo vete:

“immediately after their finalization”


Používanie a aktuálnosť prekladu finalization:

slovo finalization