Preklad fínsky

Preklad slova fínsky zo slovenčiny do angličtiny:


fínsky
Finnish

Anglický preklad Finnish sa používa aj vo význame:

fínština
Fín
Fínka


Preklad slova fínsky použitý vo vetách:

“Finnish Government with effect”
“Finnish radio and television”
“Finnish telecommunications company Nokia”
“throughout the country, Finnish”
“Finnish authorities shows that”


Používanie a aktuálnosť prekladu Finnish:

slovo Finnish