Preklad fire

Preklad slova fire z angličtiny do slovenčiny:


fire
oheň
požiar
páliť
vypáliť
podpáliť
streliť
otavovanie
vypaľovať
zápal
odvaha
krb
žiara
nadšenie
kúrenie
ohnisko
kachle
varič
palivo
dávka paliva
paľba
smrť upálením
podzemný plyn
horúčka
roznietiť
rozohriať
dať padáka
odpáliť
priviesť k výbuchu
nastrieľať
hodiť
vymrštiť
chrliť
vypáliť sa
kúriť
nahriať
pariť
sušiť
predčasne zožltnúť
stále strieľať
spustiť
dať sa do toho
začať
robiť snímky
sypať z rukáva
žiar
vyhňa
roštnica
vznietenie
zápalnosť
pálenie
požiarnický
požiarny
ohnivý
zapaľovací
žíhaný
zapálený
ohniskový
žiarový
zapaľovaný
opaľovať
spáliť
prepustiť
priložiť na oheň
zakúriť
vzplanúť
zapaľovať
vyhadzovať
vypáliť v peci
vyhodiť z práce
prepustiť zo zamestnania
prepustiť z funkcie
výstrel
streľba
zapáliť
vystreliť
horí
páľ
inšpirovať
vyhodiť
strelný
strieľať
vpáliť
vyraziť

Ako použiť slovo fire vo vetách:

fire pottery”
“they sat by the fire and talked”
“an official who was under fire for mismanagement”
“Clinton directed his fire at the Republican Party”
“a musical performance that had fire


fire synonymá:

fire
🔄
ardour
🔄
open fire
🔄
sack
🔄
enkindle
🔄
provoke
🔄
ignite
🔄
kindle
🔄
attack
🔄
burn
🔄
force out
🔄
fervency

História a aktuálnosť slova fire:

slovo fire


Asociatívne výrazy:

fire
🔄
antiaircraft fire
🔄
barrage
🔄
barrage fire
🔄
battery
🔄
bombardment
🔄
shelling
🔄
broadside
🔄
burst
🔄
fusillade
🔄
salvo
🔄
volley