Preklad fives

Preklad slova fives z angličtiny do slovenčiny:


fives
loptové hry


História a aktuálnosť slova fives:

slovo fives