Preklad fix up

Preklad slova fix up z angličtiny do slovenčiny:


fix up
spraviť
zorganizovať
nastrojiť sa

Ako použiť slovo fix up vo vetách:

“let's fix up a date”
“to fix up one's house”


fix up synonymum:

fix up
🔄
arrange

História a aktuálnosť slova fix up:

slovo fix up


Asociatívne výrazy:

fix up
🔄
firm up
🔄
concord
🔄
settle