Preklad flintové sklo

Preklad slova flintové sklo zo slovenčiny do angličtiny:


flintové sklo
flint glass


Používanie a aktuálnosť prekladu flint glass:

slovo flint glass