Preklad foam

Preklad slova foam z angličtiny do slovenčiny:


foam
pena
morská pena
more
penová guma
penová struska
penový betón
peniť sa
tvoriť penu
vytekať ako pena
zúriť
pokryť penou
vytvoriť penu
napeniť
peniť
speňovať

Ako použiť slovo foam vo vetách:

“of white shaving foam
“the beer had a thick head of foam
“foul - smelling foam at”
“he said, foam on”
foam plastic”


foam synonymá:

foam
🔄
fizz
🔄
form bubbles
🔄
froth
🔄
sparkle
🔄
effervesce

História a aktuálnosť slova foam:

slovo foam


Asociatívne výrazy:

foam
🔄
shaving foam
🔄
head
🔄
lather
🔄
lather
🔄
soapsuds
🔄
suds
🔄
spume
🔄
white water
🔄
whitewater
🔄
styrofoam
🔄
foam rubber