Preklad frank

Preklad slova frank z angličtiny do slovenčiny:


frank
voľný
frankovať dopis
slobodný
otvorený
úprimný
výsada zasielať poštové zásielky nevyplatene
bez porta
frankovať
netajený
párok

Ako použiť slovo frank vo vetách:

“made several frank remarks about the quality of their work”
“franc, dollar for dollar”
“tell me what you think--and you may just as well be frank
frank enjoyment”


frank synonymá:

frank
🔄
wienerwurst
🔄
free-spoken
🔄
outspoken
🔄
dog
🔄
forthright
🔄
blunt
🔄
point-blank
🔄
postmark
🔄
hotdog
🔄
hot dog
🔄
plainspoken

História a aktuálnosť slova frank:

slovo frank


Asociatívne výrazy:

frank
🔄
vienna sausage
🔄
salian
🔄
salian frank