Preklad frank

Preklad slova frank z angličtiny do slovenčiny:


frank
voľný
frankovať dopis
slobodný
otvorený
úprimný
výsada zasielať poštové zásielky nevyplatene
bez porta
frankovať
netajený
párok

Ako použiť slovo frank vo vetách:

frank enjoyment”
“franc, dollar for dollar”
“made several frank remarks about the quality of their work”
“tell me what you think--and you may just as well be frank


frank synonymá:

frank
🔄
postmark
🔄
forthright
🔄
weenie
🔄
hotdog
🔄
straight-from-the-shoulder
🔄
frankfurter
🔄
free-spoken
🔄
wiener
🔄
wienerwurst
🔄
candid
🔄
hot dog

História a aktuálnosť slova frank:

slovo frank


Asociatívne výrazy:

frank
🔄
vienna sausage
🔄
salian
🔄
salian frank