Preklad fraternize

Preklad slova fraternize z angličtiny do slovenčiny:


fraternize
bratríčkovať sa
bratriť sa
bračekovať sa
priateliť sa
zbratriť
zbratať
bratať sa
spriateliť sa


fraternize synonymum:

fraternize
🔄
fraternise

História a aktuálnosť slova fraternize:

slovo fraternize