Preklad frill

Preklad slova frill z angličtiny do slovenčiny:


frill
riasiť
volán

Ako použiť slovo frill vo vete:

“are low - frill airlines”


frill synonymá:

frill
🔄
gimcrackery
🔄
nonsense
🔄
trumpery
🔄
falderol
🔄
ruffle
🔄
folderal
🔄
flounce
🔄
ruff
🔄
furbelow
🔄
gimcrack

História a aktuálnosť slova frill:

slovo frill


Asociatívne výrazy:

frill
🔄
gauffer
🔄
goffer
🔄
jabot
🔄
peplum