Preklad fringe benefit

Preklad slova fringe benefit z angličtiny do slovenčiny:


fringe benefit
prídavky k platu


fringe benefit synonymá:

fringe benefit
🔄
perk
🔄
perquisite

História a aktuálnosť slova fringe benefit:

slovo fringe benefit


Asociatívne výrazy:

fringe benefit
🔄
apanage
🔄
appanage
🔄
backsheesh
🔄
baksheesh
🔄
bakshis
🔄
bakshish
🔄
gratuity
🔄
pourboire
🔄
tip