Preklad gaiter

Preklad slova gaiter z angličtiny do slovenčiny:


gaiter
kamaše
gumáky
prezuvka
ochranný povlak hadice
gamaša


gaiter synonymum:

gaiter
🔄
spat

História a aktuálnosť slova gaiter:

slovo gaiter