Preklad galantine

Preklad slova galantine z angličtiny do slovenčiny:


galantine
studené biele mäso
galantína


História a aktuálnosť slova galantine:

slovo galantine