Preklad gay

Preklad slova gay z angličtiny do slovenčiny:


gay
homosexuál
homosexuálny
buzerant
veselý
živý
čulý
drzý
roztopašný
krikľavý
rozjasaný
milujúci veselú spoločnosť
radostný
teplý

Ako použiť slovo gay vo vetách:

“a poet could not but be gay, in such a jocund company”
“birds with gay plumage”
“when hearts were young and gay
“led a gay Bohemian life”
“a gay, sunny room”


gay synonymá:

gay
🔄
queer
🔄
cheery
🔄
merry
🔄
festal
🔄
jovial
🔄
homosexual
🔄
brave
🔄
homophile
🔄
festive
🔄
jocund
🔄
homo

História a aktuálnosť slova gay:

slovo gay


Asociatívne výrazy:

gay
🔄
closet queen
🔄
fag
🔄
faggot
🔄
fagot
🔄
fairy
🔄
nance
🔄
pansy
🔄
poof
🔄
poove
🔄
pouf
🔄
queen