Preklad Greek

Preklad slova Greek z angličtiny do slovenčiny:


Greek
gréčtina
Grék
grécky
grécka
grécke

Ako použiť slovo Greek vo vetách:

Greek mythology”
“but in Greek Mythology”
“in Greek, and is”
“emperors and Greek warriors”
Greek friend and former”


Greek synonymá:

Greek
🔄
hellenic
🔄
hellenic language
🔄
hellene
🔄
grecian

História a aktuálnosť slova Greek:

slovo Greek


Asociatívne výrazy:

Greek
🔄
modern greek
🔄
new greek
🔄
late greek
🔄
byzantine greek
🔄
medieval greek
🔄
middle greek
🔄
koine
🔄
ancient greek
🔄
achaean
🔄
achaian
🔄
aeolian