Preklad Habeš

Preklad slova Habeš zo slovenčiny do angličtiny:


Habeš
Abyssinia
Ethiopia

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Etiópia


Preklad slova Habeš použitý vo vetách:

“between Eritrea and Ethiopia”
“in Ethiopia long before”


Používanie a aktuálnosť prekladu Abyssinia:

slovo Abyssinia


Používanie a aktuálnosť prekladu Ethiopia:

slovo Ethiopia