Preklad head of state

Preklad slova head of state z angličtiny do slovenčiny:


head of state
hlava štátu


head of state synonymum:

head of state
🔄
chief of state

História a aktuálnosť slova head of state:

slovo head of state


Asociatívne výrazy:

head of state
🔄
chancellor
🔄
premier
🔄
prime minister
🔄
pm
🔄
premier
🔄
prime minister
🔄
president
🔄
chief executive
🔄
president
🔄
president of the united states
🔄
united states president