Preklad head over heels

Preklad slova head over heels z angličtiny do slovenčiny:


head over heels
hore nohami
stáť v čele
viesť

Ako použiť slovo head over heels vo vetách:

“tripped and fell head over heels
head over heels in love”
“we ran head over heels toward the shelter”


head over heels synonymá:

head over heels
🔄
in great confusion
🔄
heels over head
🔄
topsy-turvily
🔄
topsy-turvy

História a aktuálnosť slova head over heels:

slovo head over heels