Preklad Hebrew

Preklad slova Hebrew z angličtiny do slovenčiny:


Hebrew
hebrejčina
hebrejský
Hebrejec
Žid
židovský

Ako použiť slovo Hebrew vo vetách:

“the old Hebrew prophets”
“into German and Hebrew
Hebrew vowels”
Hebrew, and when they”
“the Hebrew alphabet”


Hebrew synonymá:

Hebrew
🔄
israelite
🔄
jew
🔄
hebraic
🔄
hebraical

História a aktuálnosť slova Hebrew:

slovo Hebrew


Asociatívne výrazy:

Hebrew
🔄
modern hebrew
🔄
ashkenazi
🔄
conservative jew
🔄
essene
🔄
jewess
🔄
hymie
🔄
kike
🔄
sheeny
🔄
yid
🔄
levite
🔄
orthodox jew