Preklad herbage

Preklad slova herbage z angličtiny do slovenčiny:


herbage
právo pasenia
paša
rastlinstvo
tráva


herbage synonymum:

herbage
🔄
pasturage

História a aktuálnosť slova herbage:

slovo herbage