Preklad hnať plte

Preklad slova hnať plte zo slovenčiny do angličtiny:


hnať plte
raft

Anglický preklad raft sa používa aj vo význame:

plť
prievoz
plaviť
kryha
kompa
preplaviť
pltníčiť
prístavisko
prístavište
pódium
mostík


raft synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

deal
🔄
dohoda
🔄
dohovor
🔄
časť
🔄
diel
🔄
podiel
🔄
výmena
flock
🔄
kŕdeľ
🔄
stádo
🔄
zhluknúť sa
🔄
zástup
🔄
spústa
🔄
povodeň
good deal
🔄
o mnoho
🔄
značné množstvo
🔄
dosť mnoho
🔄
veľa
🔄
značne
great deal
🔄
veľký počet
🔄
veľké množstvo
hatful
🔄
plný klobúk
heap
🔄
kopa
🔄
hŕba
🔄
nahromadiť
🔄
halda
🔄
množstvo
🔄
hromada
lot
🔄
množstvo
🔄
miesto
🔄
spústa
🔄
žreb
🔄
osud
🔄
údel
mass
🔄
masa
🔄
hromada
🔄
hromadiť
🔄
masový
🔄
veľkokapacitný
🔄
veľké množstvo
mess
🔄
neporiadok
🔄
nečistota
🔄
chaos
🔄
zmätok
🔄
špina
🔄
spolustolovníci
mickle
🔄
veľký
🔄
mnoho
mint
🔄
mäta
🔄
mincovňa
🔄
raziť mince
🔄
zdroj
🔄
prameň
🔄
veľké množstvo
peck
🔄
zobať
🔄
ozobávať
🔄
kľuvať
🔄
oďobávať
🔄
záľaha
🔄
podpichovať
pile
🔄
blok
🔄
kopa
🔄
stoh
🔄
hromada
🔄
kôl
🔄
pilóta
plenty
🔄
množstvo
🔄
hojnosť
🔄
spústa
🔄
hojný
🔄
viac než dosť
🔄
kopa
pot
🔄
kvetináč
🔄
hrniec
🔄
nádoba
🔄
kotol
🔄
konzervovať
🔄
panvový
sight
🔄
zrak
🔄
pohľad
🔄
zbadať
🔄
dohľad
🔄
náhľad
🔄
hľadisko
slew
🔄
otáčať
🔄
otáčať sa
🔄
otáčanie
🔄
pootočenie
🔄
otočný
🔄
pootočiť
spate
🔄
záplava
stack
🔄
stoh
🔄
kopa
🔄
naskladať
🔄
postaviť stoh
🔄
nahromadiť
🔄
hranica
wad
🔄
vypchávať
🔄
upchávať
🔄
zátka
🔄
vypchať
🔄
zapchať
🔄
vypchávka
whole lot
🔄
celá partia
mat
🔄
rohož
🔄
matný
🔄
pokrývať
🔄
matovať
🔄
podložka
🔄
žinenka
batch
🔄
várka
🔄
hromada
🔄
skupina
🔄
predzmes
🔄
bič
🔄
kmeň
mountain
🔄
hora
🔄
vrch
🔄
hromada
🔄
množstvo
🔄
horský
🔄
hornatý

Preklad slova hnať plte použitý vo vetách:

“"As the prairie dog goes, conservation biologists say, so may go a raft of other creatures"”
“raft of EU legislation”
“raft into the water”
“raft upon which to”
“shooting the rapids in a rubber raft”


Používanie a aktuálnosť prekladu raft:

slovo raft