Preklad hoary plantain

Preklad slova hoary plantain z angličtiny do slovenčiny:


hoary plantain
skorocel prostredný


hoary plantain synonymá:

hoary plantain
🔄
plantago virginica
🔄
plantago media

História a aktuálnosť slova hoary plantain:

slovo hoary plantain