Preklad hood

Preklad slova hood z angličtiny do slovenčiny:


hood
kapucňa
kapota
príklop
veko
čepiec
pilóty
sklopný
sklopná
sklopné
poklop
dymník
kutňa
maska
sklápacia strecha
kapota motora
kryt chladiča
skladacia strecha pre kabriolet
kukla
zababušiť

Ako použiť slovo hood vo vetách:

“apron, mask, and hood
hood, even in the”


hood synonymá:

hood
🔄
cap
🔄
cowl
🔄
tough
🔄
goon
🔄
punk
🔄
hoodlum
🔄
lens hood
🔄
strong-armer
🔄
toughie
🔄
cowling
🔄
thug

História a aktuálnosť slova hood:

slovo hood


Asociatívne výrazy:

hood
🔄
calash
🔄
caleche
🔄
aventail
🔄
camail
🔄
ventail
🔄
cowl
🔄
calash
🔄
calash top
🔄
caleche
🔄
range hood
🔄
bully