Preklad hoofer

Preklad slova hoofer z angličtiny do slovenčiny:


hoofer
profesionálny tanečník


hoofer synonymum:

hoofer
🔄
stepper

História a aktuálnosť slova hoofer:

slovo hoofer