Preklad hormón sekretín

Preklad slova hormón sekretín zo slovenčiny do angličtiny:


hormón sekretín
secretin


Používanie a aktuálnosť prekladu secretin:

slovo secretin