Preklad horse

Preklad slova horse z angličtiny do slovenčiny:


horse
kôň
stojan
podstavec
schodnica
jazdiť
obskákať

Ako použiť slovo horse vo vetách:

horse guards”
“a squadron of horse
“500 horse led the attack”
“a horse blanket”
horse pills”


horse synonymá:

horse
🔄
gymnastic horse
🔄
sawhorse
🔄
equus caballus
🔄
horse cavalry
🔄
knight
🔄
cavalry
🔄
buck
🔄
sawbuck

História a aktuálnosť slova horse:

slovo horse


Asociatívne výrazy:

horse
🔄
roan
🔄
stable companion
🔄
stablemate
🔄
gee-gee
🔄
dawn horse
🔄
eohippus
🔄
mesohippus
🔄
protohippus
🔄
male horse
🔄
female horse
🔄
mare