Preklad hrať v pantomíme

Preklad slova hrať v pantomíme zo slovenčiny do angličtiny:


hrať v pantomíme
mum

Anglický preklad mum sa používa aj vo význame:

ticho
pst
tichý
mlčanlivý
ani muk
robiť maškaru


mum synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

ma
🔄
mamička
🔄
mama
mama
🔄
mamička
🔄
matka
mamma
🔄
mama
🔄
mamka
🔄
manželka
🔄
žena
🔄
atraktívna žena
🔄
prsná žľaza
mom
🔄
mamička
mommy
🔄
mama
mammy
🔄
mama
🔄
mamka
🔄
mamička
🔄
varovkyňa
🔄
černoška
🔄
slúžka
mummy
🔄
múmia
🔄
mamička
🔄
mama
silent
🔄
nehlučný
🔄
pokojný
🔄
mlčiaci
🔄
mlčanlivý
🔄
zamĺkly
🔄
nemý

Preklad slova hrať v pantomíme použitý vo vetách:

“Her mum and dad”
“their mum and dad”
“to keep mum”
“mum and dad were”
“mum and dad would”


Používanie a aktuálnosť prekladu mum:

slovo mum