Preklad hyperon

Preklad slova hyperon z angličtiny do slovenčiny:


hyperon
hyperón


História a aktuálnosť slova hyperon:

slovo hyperon


Asociatívne výrazy:

hyperon
🔄
lambda hyperon
🔄
lambda particle