Preklad imbrikovaný vzor

Preklad slova imbrikovaný vzor zo slovenčiny do angličtiny:


imbrikovaný vzor
imbrication


Používanie a aktuálnosť prekladu imbrication:

slovo imbrication