Preklad immobile

Preklad slova immobile z angličtiny do slovenčiny:


immobile
nehybný
imobilný
nepohyblivý
nemovitý
nemenný
nepojazdný

Ako použiť slovo immobile vo vetách:

“the patient in the coma was immobile
“an immobile rock formation”
“an immobile quarterback”
“She stood immobile as”
“was immobile, as always”


immobile synonymá:

immobile
🔄
fast
🔄
firm

História a aktuálnosť slova immobile:

slovo immobile