Preklad impending

Preklad slova impending z angličtiny do slovenčiny:


impending
hroziaci
budúci
nastávajúci
blížiaci sa

Ako použiť slovo impending vo vetách:

“except the impending wedding”
“his impending retirement”
impending disaster settled on”
“awareness of impending storm”
“a notice of impending


impending synonymá:

impending
🔄
close at hand
🔄
at hand
🔄
imminent
🔄
impendent

História a aktuálnosť slova impending:

slovo impending