Preklad inculpatory

Preklad slova inculpatory z angličtiny do slovenčiny:


inculpatory
dokazujúce
obviňujúce


inculpatory synonymum:

inculpatory
🔄
inculpative

História a aktuálnosť slova inculpatory:

slovo inculpatory