Preklad incumbency

Preklad slova incumbency z angličtiny do slovenčiny:


incumbency
bremeno
doba výkonu funkcie
obdobie, funkčné






incumbency synonymá:

incumbency
🔄
term of office
🔄
tenure

História a aktuálnosť slova incumbency:

slovo incumbency


Asociatívne výrazy:

incumbency
🔄
administration
🔄
presidency
🔄
presidential term
🔄
vice-presidency
🔄
vice-presidential term
🔄
episcopate