Preklad incumbent on

Preklad slova incumbent on z angličtiny do slovenčiny:


incumbent on
ležiaci na
spočívajúci na

Ako použiť slovo incumbent on vo vete:

“it is incumbent on me to attend”


História a aktuálnosť slova incumbent on:

slovo incumbent on