Preklad indefinite

Preklad slova indefinite z angličtiny do slovenčiny:


indefinite
neurčitý
nekonečný
neslušný
nekonečná
nekonečné
neurčitá
neurčité
bez stanovených medzí

Ako použiť slovo indefinite vo vetách:

“an indefinite time after”
“amorphous blots of color having vague and indefinite edges”
“were indefinite about their plans”
“acts of indefinite duration”
“an indefinite duration are”


História a aktuálnosť slova indefinite:

slovo indefinite