Preklad indefinite

Preklad slova indefinite z angličtiny do slovenčiny:


indefinite
neurčitý
nekonečný
neslušný
nekonečná
nekonečné
neurčitá
neurčité
bez stanovených medzí

Ako použiť slovo indefinite vo vetách:

“must you be so indefinite?”
“an indefinite duration are”
“contract of indefinite duration”
“an indefinite time after”
“an indefinite leave of absence”


História a aktuálnosť slova indefinite:

slovo indefinite