Preklad indissoluble

Preklad slova indissoluble z angličtiny do slovenčiny:


indissoluble
nezrušiteľný
nerozpustný

Ako použiť slovo indissoluble vo vetách:

“an indissoluble contract”
“an indissoluble compound”
“an indissoluble union”


indissoluble synonymum:

indissoluble
🔄
insoluble

História a aktuálnosť slova indissoluble:

slovo indissoluble