Preklad individual

Preklad slova individual z angličtiny do slovenčiny:


individual
individuálny
individuálne
jednotlivec
jednotlivý
indivíduum
súkromník
jedinec
súkromný
samostatný
zvláštny
celistvosť
svojský
osobitý
svojrázny
špecifický
osobitá
osobité
svojrázna
svojrázne
odlišujúci
odlišujúca
odlišujúce
svojská
svojské
svojrázná
svojrázné
individuálna
špecifická
špecifické
čiastkový
sekcionálny
osobitný
osoba
osobný
separátny

Ako použiť slovo individual vo vetách:

individual work”
“an individual serving”
“"There was nothing individual about him except a deep scar ... across his right cheek"”
“the rights of the individual
“they went their individual ways”


individual synonymá:

individual
🔄
single
🔄
case-by-case
🔄
person
🔄
private
🔄
someone
🔄
soul
🔄
mortal
🔄
item-by-item
🔄
somebody

História a aktuálnosť slova individual:

slovo individual


Asociatívne výrazy:

individual
🔄
self
🔄
adult
🔄
grownup
🔄
adventurer
🔄
venturer
🔄
anomaly
🔄
unusual person
🔄
anachronism
🔄
applicant
🔄
applier
🔄
appointee