Preklad instructorship

Preklad slova instructorship z angličtiny do slovenčiny:


instructorship
miesto učiteľa
miesto inštruktora
miesto asistenta


História a aktuálnosť slova instructorship:

slovo instructorship