Preklad insulting

Preklad slova insulting z angličtiny do slovenčiny:


insulting
urážlivý

Ako použiť slovo insulting vo vetách:

“for your insulting remark”
“one thing it 's insulting


insulting synonymá:

insulting
🔄
scornful
🔄
disdainful
🔄
contemptuous

História a aktuálnosť slova insulting:

slovo insulting