Preklad intelektuálne náročné

Preklad slova intelektuálne náročné zo slovenčiny do angličtiny:


intelektuálne náročné
sophisticated

Anglický preklad sophisticated sa používa aj vo význame:

premyslený
dômyselný
rafinovaný
vytríbený
vytríbená
vytríbené
komplikovaný
neprirodzený
chytrácky
skazený
svetácky


sophisticated synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

advanced
🔄
rozšírený
🔄
pokročilý
🔄
povýšený
🔄
zdokonalený
🔄
pokrokový
🔄
vyšší

Preklad slova intelektuálne náročné použitý vo vetách:

“a sophisticated lifestyle”
“very sophisticated, but his”
“sophisticated equipment for discovering”
“a sophisticated audience”
“the latest and most sophisticated technology”


Používanie a aktuálnosť prekladu sophisticated:

slovo sophisticated