Preklad intelektuálne schopnosti

Preklad slova intelektuálne schopnosti zo slovenčiny do angličtiny:


intelektuálne schopnosti
reason

Anglický preklad reason sa používa aj vo význame:

dohováranie
dôvod
príčina
zdôvodnenie
zdôvodniť
rozum
uvažovať
tvrdiť
usudzovať
úsudok
dôvodiť


reason synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

understanding
🔄
porozumenie
🔄
pochopenie
🔄
chápavý
🔄
ponímanie
🔄
dorozumenie
🔄
rozum
intellect
🔄
rozum
🔄
intelekt
🔄
inteligentná osoba
rationality
🔄
racionalita
🔄
racionálnosť
reasonableness
🔄
racionálnosť
cause
🔄
príčina
🔄
zapríčiniť
🔄
kauza
🔄
dôvod
🔄
spor
🔄
vec
grounds
🔄
zvyšky
🔄
usadenina
🔄
pozemky
🔄
oprávnenie
conclude
🔄
vyvodzovať
🔄
usudzovať
🔄
prísť k názoru
🔄
skončiť
🔄
ukončiť
🔄
uzatvoriť
argue
🔄
hádať sa
🔄
prieť sa
🔄
prehovoriť
🔄
argumentovať
🔄
dokazovať
🔄
debatovať
ground
🔄
pôda
🔄
zem
🔄
dno
🔄
terén
🔄
územie
🔄
základ
reason out
🔄
premyslieť
🔄
vymyslieť

Preklad slova intelektuálne schopnosti použitý vo vetách:

“tried to reason with her son to eat a good breakfast”
“"Most of us would like to believe that when we say something is right or wrong, we are using our powers of reason alone"”
“they had good reason to rejoice”
“reason, and in accordance”
“he has lost his reason”


Používanie a aktuálnosť prekladu reason:

slovo reason