Preklad Jakub

Preklad slova Jakub zo slovenčiny do angličtiny:


Jakub
Jacob
James
Jimmy

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


Preklad slova Jakub použitý vo vetách:

“strolled along Rue Jacob”
“James spent several hours”


Používanie a aktuálnosť prekladu Jacob:

slovo Jacob


Používanie a aktuálnosť prekladu James:

slovo James